Søg
0

Hvem er vi?

Ved et tilfælde købte Ole og Lis Berntsen den 1. juli 1991 Aalestrup Tømmerhandel af Dansk Grovvareselskab. De overtog samtidig 6 medarbejdere, hvoraf de 2 stadig er ansat. Aalestrup Tømmerhandel havde ved overtagelsen en årlig omsætning på ca. 9 mio. kr.

Billede1

Flere medarbejdere

Jordarealet var ca. 6.500 m2 , hvoraf der var ca. 1.900 m2 bebyggelse, derudover var ca. 400 m2 butikslokale. I årene 1993-1999 har der været en del ombygninger, tilbygninger og køb af lagerbygninger. Desuden er der kommet flere medarbejdere til. I dag er vi således 11 medarbejdere.

Generationsskifte

I 2003 lavede vi generationsskifte, hvor Tom Berntsen overtog ledelsen af Aalestrup Tømmerhandel A/S og Ib Berntsen kom med i bestyrelsen – ligeledes fortsatte Ole Berntsen i bestyrelsen.

I dag består bestyrelsen af Direktør Tom Berntsen, Butikschef Bjarne Bakmann samt Carsten Andersen fra Trægaarden Kaas A/S

Billede2

Med i XL-BYG i januar 2007

Da Aalestrup Tømmerhandel blev overtaget i 1991, var vi en Byggekram-forretning. I januar 2005 ændredes forretningen til Råd&Dåd.  I Januar 2007 blev vi en del af markedsføringskæden XL-BYG.

Positive resultater

Vi har i alle årene haft positive resultater med en omsætning, der er blevet næsten 4 gange så stor som ved overtagelsen. I dag råder Aalestrup Tømmerhandel over ca. 13.000 m2 jord, hvoraf 4.900 m2 er bebygget lagerlokale og 1000 m2 butikslokale.